ติดต่อเรา/お問い合わせ

 

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 

Office Of Labour Affairs, Royal Thai Embassy Tokyo
ที่อยู่ 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021
โทรศัพท์ 03-5422-7014 , 03-5422-7015         

โทรสาร 03-5422-7016

E-mail : thailabour@crest.ocn.ne.jp

วันทำการ วันจันทร์ถึงศุกร์ (09.00-12.00/13.30-17.30 น. ยกเว้น วันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต)

 

 

タイ王国大使館労働担当官事務所

〒141-0021 東京都品川区上大崎3-14-6

Tel. 03-5422-7014, 03-5422-7015 Fax 03-5422-7016
Eメール:thailabour@crest.ocn.ne.jp
お問い合わせ
月曜日~金曜日
午前09.00-12.00/午後13.30-17.30
大使館の休館日を除く)