ที่ตั้งปัจจุบัน

Office of Labour Affairs, Royal Thai Embassy 

3-14-6 Kamiosaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021

Tel. 03-5422-7014  to 15 Fax. 03-5422-7016