ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
สนร.ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับคณะยุวทูต IM Japan ครั้งที่ 7 ปี 2562
สนร.ญี่ปุ่นดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
พิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
สนร.ญี่ปุ่น ร่วมงานกงสุลสัญจร
7 ก.พ. 62 สนร.ญี่ปุ่นปฐมนิเทศผู้ฝึกงานเทคนิค ณ ศูนย์ฝึกอบรม IM Japan
สนร.ญี่ปุ่นร่วมงานรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานขององค์กร IM Japan กรุงโตเกียว
สนร.ญี่ปุ่นร่วมงานรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานขององค์กร IM Japan ที่จังหวัด Shizuoka
สนร.ญี่ปุ่นไปปฐมนิเทศผู้ฝึกงาน IM Japan รุ่น ๒๔-๐๓
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานตรวจนิเทศงาน สนร.ญี่ปุ่น
สนร.ญี่ปุ่นเยี่ยมเยียนนายจ้างและผู้ฝึกงานไทยในเขตจังหวัด Ibaraki
สนร.ญี่ปุ่นเยี่ยมเยียนนายจ้างและผู้ฝึกงานไทยในเขตจังหวัด Kumamoto
สนร.ญี่ปุ่นพบนายจ้าง ดูงานในสถานประกอบการ ๗ แห่ง และเยี่ยมผู้ฝึกงานไทยที่จังหวัด Hiroshima
สนร.ญี่ปุ่นเยี่ยมเยียนนายจ้างและผู้ฝึกงานบริษัท Nihon Wide Cloth Co.,Ltd. โรงงานสาขาจังหวัด Gunma
สนร.ญี่ปุ่นได้รับเชิญไปปฐมนิเทศผู้ฝึกงาน IM Japan รุ่น ๒๓-๑๐
สนร.ญี่ปุ่นเยี่ยมเยียนนายจ้างและผู้ฝึกงานบริษัท Fanucmagtronics Co.,Ltd. จังหวัด Kanagawa
สนร.ญี่ปุ่นเยี่ยมผู้ฝึกงานที่ประสบอุบัติเหตุและผู้ฝึกงานบริษัท Watanabe Ltd.จังหวัด Saitama
สนร.ญี่ปุ่นได้รับเชิญไปปฐมนิเทศผู้ฝึกงาน IM Japan รุ่น 23-09
สนร.ญี่ปุ่นเข้าร่วมงานเลี้ยง JITCO New Year Cocktail Party for Diplomat
รองประธาน JITCO เข้าพบอทป.(ฝ่ายแรงงาน) เพื่อแลกเปลี่ยนและหารือเกี่ยวกับการรับพนง.ไทยมาทำงานกับบ.แม่ในญี่ปุ่นเนื่องจากอุทกภัยในไทย
สนร.ญี่ปุ่นดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ที่สนใจมาฝึกงานในญี่ปุ่นภายใต้โครงการฝึกงาน IM Japan