อายุเฉลี่ย

ญี่ปุ่น มี อายุขัย เฉลี่ย สูง ด้าน บน ของ โลก.
ผู้ชาย ญี่ปุ่น มี อายุขัย เฉลี่ย 78.36 ปี ขณะ ที่ ผู้หญิง ญี่ปุ่น มี อายุขัย เฉลี่ย 85.33 ปี