สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

 

 

 

สกุลเงินที่ใช้       : เยน ( สัญลักษณ์ ¥, รหัส ISO 4217 JPY)

อัตราแลกเปลี่ยน :  100 เยน ประมาณ 30 บาท