สนร.ญี่ปุ่น เยี่ยมควาญช้างไทยกับนายจ้าง Ichihara Elephant Kingdom จ.Chiba

วันที่: 
อังคาร, มิถุนายน 7, 2016 (ทั้งวัน)

 16 พฤษภาคม 2559

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น โดยนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เยี่ยมควาญช้างไทย จำนวน 14 คน ซึ่งทำงานกับนายจ้าง Ichihara Elephant Kingdom จ.Chiba ควาญช้างไทยเป็นแรงงานฝีมือ มีทำหน้าที่เลี้ยงช้างและแสดงโชว์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมชาวญี่ปุ่น