สนร.ญี่ปุ่น : องค์กรรับ Kokusai Rirei Cooperative Association จ.คุมาโมโตะ เข้าเยี่ยมอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

วันที่: 
อังคาร, มิถุนายน 7, 2016 (ทั้งวัน)

18 พฤษภาคม 2559

องค์กรรับ Kokusai Rirei Cooperative Association จ.คุมาโมตะ โดยนายอากิระ นาคาโนโอะ เข้าเยี่ยมอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสุชาดา ชี้เจริญ เพื่อรายงานสถานการณ์หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ จ.คุมาโมโตะเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559

ปัจจุบัน ผู้ฝึกงานไทยสามารถฝึกงานและดำรงชีวิตได้อย่างปกติ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการให้นายจ้างปรับปรุงเงื่อนไขการจ้างให้ตรงกับสภาพการทำงานจริง ซึ่งนายจ้างและผู้ฝึกงานฯต่างตกลงยินยอมในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ องค์กรรับฯ ได้จัดทำใบสลิปเงินเดือนและการหักภาษี/ประกันสังคมฯ เป็นภาษาไทย และภาษาญี่ปุ่น ให้แก่นายจ้างที่เป็นสมาชิก เป็นการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารอีกด้วย