ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

ไฟล์แนบขนาด
สรุปข่าวเดือน ก.ค.59.pdf233.4 KB