ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

ไฟล์แนบขนาด
สรุปข่าวเดือน ส.ค.59.pdf220.27 KB