ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

ไฟล์แนบขนาด
สรุปข่าวเดือน ต.ค.59.pdf282.86 KB