สนร.ญี่ปุ่นนำคณะรองปลัดกระทรวงแรงงานเข้าเยื่ยมคารวะอุปทูต

วันที่: 
ศุกร์, กันยายน 29, 2017 (ทั้งวัน)

11 กันยายน 2560

               นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น นำคณะรองปลัดกระทรวงแรงงาน นำโดยนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมคารวะนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการขยายตลาดแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว