สนร.ญี่ปุ่นบรรยาย "สถานการณ์แรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น และภารกิจของสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น"

วันที่: 
ศุกร์, กันยายน 29, 2017 (ทั้งวัน)

11 กันยายน 2560

นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ได้บรรยาย "สถานการณ์แรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น และภารกิจของสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น" แก่คณะรองปลัดกระทรวงแรงงาน นำโดยนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว