สนร.ญี่ปุ่นนำคณะรองปลัดกระทรวงแรงงานเยี่ยมผู้ฝึกงานโครงการ IM Japan

วันที่: 
ศุกร์, กันยายน 29, 2017 (ทั้งวัน)

12 กันยายน 2560

          คณะรองปลัดกระทรวงแรงงาน นำโดยนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยม ผู้ฝึกงานขององค์กรรับ IM Japan ณ บริษัทTokyo Tsushin Kizai Co.Ltd จังหวัดฟุกุชิมะเพื่อเส่ริมสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งให้คำแนะนำในการทำงานและดำเนินชีวิตฯตลอดจนหารือการขยายตลาดแรงงานกับนายจ้าง

          บริษัท Tokyo Tsushin Kizai Co.ltd เป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์ส่งต่อกระแสไฟฟ้าบนแท่นวางแบบหมุน (Slip Ring) แปรรูปโลหะ และCarbon Brush โดยมีบริษัทลูกในประเทศไทยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ รับผู้ฝึกงานไทยมาทำงานมาตั้งแต่ปี 2558 จำนวน 4 คน โดยนายจ้างชื่นชมผู้ฝึกงานไทยว่าเป็นคนขยัน ใจดี และร่าเริง