สนร.ญี่ปุ่นนำคณะรองปลัดกระทรวงแรงงานหารือการขยายตลาดแรงงาน

วันที่: 
ศุกร์, กันยายน 29, 2017 (ทั้งวัน)

13 กันยายน 2560

คณะรองปลัดกระทรวงแรงงาน นำโดยนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าหารือกับผู้บริหาร Kiroro Resort เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายตลาดแรงงาน โดย Kiroro Resort มีความประสงค์จะรับนักศึกษาฝึกงานในสาขาการโรงแรมและสาชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาฝึกงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายน ซึ่งเงื่อนไขในการขอวีซ่าเพื่อมาฝึกงานในลักษณะ Internship คือมหาวิทยาลัยจะต้องทำความร่วมมือกับโรงแรมและนักศึกษาฝึกงานจะต้องได้รับหน่วยกิต