สนร.ญี่ปุ่นร่วมประชุมกับสมาคมแฟรนไชส์ประเทศญี่ปุ่น

วันที่: 
ศุกร์, กันยายน 29, 2017 (ทั้งวัน)

22 กันยายน 2560

สนร.ญี่ปุ่นโดยนางสุชาดา  ชี้เจิรญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมประชุมกับ Japan Franchise Association โดยบริษัท Mitsubishi Co. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทLawsons นำผู้แทนบริษัทLawsons มาขอรับการสนับสนุนการขยายสาขาอาชีพ"งานบริการและบริหารร้านสะดวกซื้อ" ในระบบผู้ฝึกงานด้านเทคนิคเพื่อนำแรงงานต่างชาติเข้าทำงานในประเทศญี่ปุ่น โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นมีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องสาขาการฝึกงานด้านเทคนิค เงื่อนไขคุณสมบัติและค่าตอบแทนฯ