สนร.ญี่ปุ่นหารือกับ AI Family เรื่องข้อเสนอการจัดส่งผู้ฝึกงานด้านเทคนิคโดยรัฐ

วันที่: 
ศุกร์, ตุลาคม 6, 2017 (ทั้งวัน)

6 ตุลาคม 2560

          สนร.ญี่ปุ่น โดยนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประชุมหารือกับ AI Family ซึ่งหารือเงื่อนไขตามข้อเสนอการจัดส่งผู้ฝึกงานด้านเทคนิคโดยรัฐ(กรมการจัดหางาน) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกงานด้านเทคนิคของแรงงานไทย รวมทั้งสร้างคุณภาพของแรงงานไทยที่จะมาทำงานในญี่ปุ่นโดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการจ้างงานและขยายตลาดแรงงานต่อไป