สนร.ญี่ปุ่นร่วมแรงจิตอาสา/อาสาสมัครแรงงานจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ

วันที่: 
อาทิตย์, ตุลาคม 22, 2017 (ทั้งวัน)

22 ตุลาคม 2560

          สนร.ญี่ปุ่น โดยนางสุขาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้ร่วมงานบุญกับชุมชนไทยในญี่ปุ่น ร่วมแรงจิตอาสา/อาสาสมัครแรงงานจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ณ วัดพุทธาราม จังหวัดไซตะมะ