สนร.ญี่ปุ่นประกาศเตือน ผู้หลบหนีหรือลักลอบทำงานในประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย

วันที่: 
ศุกร์, ธันวาคม 22, 2017 (ทั้งวัน)

          ด้วยมีคนไทยบางส่วนหลบหนีหรือลักลอบทำงานในประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย
          เพื่อเป็นการแจ้งเตือนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นจึงขอออกประกาศเตือน ดังต่อไปนี้

1. สามารถทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้เฉพาะผู้ที่นายจ้างได้ยื่นขอรับอนุญาตให้มีสถานะพำนักให้ทำงาน (วีซ่า) ต่อกรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

วีซ่ามี 16 ประเภท ได้แก่
1 ศาสตราจารย์
2 ศิลปิน
3 ผู้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา
4 นักข่าว/นักหนังสือพิมพ์
5 ผู้เชี่ยวชาญ (Highly Skilled Professional)
6 นักลงทุน/ผู้บริหาร
7 นักกฎหมาย/นักบัญชี
8 ผู้ให้บริการทางการแพทย์
9 นักวิจัย
10 ครู/ผู้สอน
11 วิศวกร/ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์และกิจการต่างประเทศ
12 ผู้ที่ทำงานกับบริษัทสาขาในต่างประเทศ
13 นักแสดง
14 แรงงานฝีมือ เช่น ผู้ปรุงอาหารไทย ควาญช้าง ครูสอนมวยไทย
15 ผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
16 ผู้บริบาลผู้สูงอายุ

2. สามารถทำงานในอาชีพและภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตภายใต้นายจ้างตามข้อ 1

3. ทำงานไม่ตรงกับประเภทวีซ่าหรือทำงานกับนายจ้างรายอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต จะเข้าข่ายทำงานโดยผิดกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 2 ล้านเยน

4. ทำงานเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต (Illegal over staying) มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือมีโทษปรับไม่เกิน 3 ล้านเยนหรือทั้งจำทั้งปรับ (มีเงื่อนไขทางกฎหมาย) และเข้าข่ายถูกเนรเทศส่งกลับประเทศ แรงงานที่ถูกเนรเทศจะถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี

5. ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย ไม่สามารถเข้าในระบบประกันสังคมได้ (ไม่ได้รับการประกันสุขภาพ ประกันการมีงานทำและประกันบำนาญชราภาพ)

6. การร้องทุกข์กรณีค่าจ้างค้างจ่ายต่อทางการญี่ปุ่นมักจะไม่ได้รับการพิจารณาเนื่องจากไม่มีหลักฐานในการจ้างงานและสืบหานายจ้างได้อย่างลำบาก

 

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น
Facebook : http://fb.me/rtetokyo.labour
Website : http://japan.mol.go.th/
LINE ID : labourhotline1 / Labourhotline2

 

ดาวโหลดไฟล์ข้อมูลนี้เพื่อส่งต่อได้ ที่นี่

ไฟล์แนบขนาด
overstay.pdf110.97 KB