ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

ไฟล์แนบขนาด
256012_-_srupkhaaw_thanwaakhm_2560.pdf222.65 KB