สนร.ญี่ปุ่นได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทย(Road Show)ของ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

วันที่: 
จันทร์, มีนาคม 5, 2018 (ทั้งวัน)