ประกาศการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น 日本語作文コンクールの結果発表

วันที่: 
ศุกร์, เมษายน 27, 2018 (ทั้งวัน)

          ตามที่สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้จัดการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทย ในหัวข้อ “การฝึกงานและอนาคตของข้าพเจ้า” โดยประกาศรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นได้ทำการตัดสินผู้ชนะรางวัลแล้ว สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นจึงขอประกาศผลการตัดสิน ดังนี้

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
prakaasphlkaartadsin.pdf180.71 KB