สนร.ญี่ปุ่นร่วมกับกรมป้องกันโรคระบาดพืช ขอความร่วมมือไม่นำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เข้าประเทศ

วันที่: 
พุธ, พฤษภาคม 2, 2018 (ทั้งวัน)

          องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติ (Organization for Technical Intern Training : OTIT) ขอความร่วมมือสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับการไม่นำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เข้าประเทศ นอกจากนี้การนำเข้าและการนำออกพืช ผัก ผลไม้นั้นจำเป็นต้อง "ตรวจสอบการนำเข้า" และ "ตรวจสอบการนำออก" ทุกครั้ง รวมถึงพืชทั้งหมดที่ซื้อจากร้านปลอดภาษีหรือของฝากที่มีปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ตาม

 

 ระบบตรวจกักกันโรคพืช

 

 

ขอความร่วมมือไม่นำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เข้าประเทศ

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

ไฟล์แนบขนาด
maff01.pdf1.12 MB
maff02.pdf1.41 MB