ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สนร.ญี่ปุ่น ตำแหน่งล่าม

วันที่: 
พุธ, มิถุนายน 20, 2018 (ทั้งวัน)

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ล่าม จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 266,950 เยน

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

    2.1 ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

    2.2 สัญชาติไทย/ญี่ปุ่น
    2.3 สำเร็จการศึกษาระดับขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

    2.4 สามารถพูด/อ่าน/เขียน ภาษาไทย ญี่ปุ่นและอังกฤษได้เป็นอย่างดี

    2.5 มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ และโปรแกรมงาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

    2.6 กระตือรือร้นในการทำงาน มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พร้อมทั้งสามารถทำงานล่วงเวลาได้หากจำเป็นฅ

    2.7 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

    2.8 สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และ/หรือค้างคืน (ระยะสั้น) ต่างจังหวัดได้

    2.9 หากสามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันปิดรับสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง

ไฟล์แนบขนาด
application_form.pdf211.07 KB
recruitment_interpreter.pdf275.71 KB