แบบสำรวจความต้องการพ่อครัวแม่ครัวไทยในต่างประเทศ

วันที่: 
พุธ, มิถุนายน 27, 2018 (ทั้งวัน)

 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ดำเนินกิจการในประเทศญี่ปุ่น กรุณาตอบแบบสำรวจความต้องการการจ้างงานพ่อครัวแม่ครัวในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร(พ่อครัวแม่ครัว) ให้มีทักษะ องค์ความรู้ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศ และเป็นการสนับสนุนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกตามนโยบายของรัฐบาล โปรดตอบแบบสอบถามและส่งมายังสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นตามรายละเอียดในแบบสอบถามนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบสอบถามได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบขนาด
แบบสอบถามการจ้างงานพ่อครัว.pdf151.06 KB