อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดของประเทศ ประจำปี 2019 มีผลบังคับใช้ เดือนตุลาคม 2018

วันที่: 
อังคาร, กันยายน 4, 2018 (ทั้งวัน)

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายงานการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัด ประจำปี 2562 ของประเทศญี่ปุ่น ตามประกาศผ่านทางเว็บไซต์ https://pc.saiteichingin.info/ ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ โดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

ไฟล์แนบขนาด
khaacchaangkhantampii2561.pdf139.45 KB