การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นประจำปี 2562 / 2019年度日本語作文コンクール

วันที่: 
อังคาร, ธันวาคม 4, 2018 (ทั้งวัน)

 เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ฝึกงานพัฒนาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่น สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นกำหนดจัดการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทย ในหัวข้อ “การฝึกงานของข้าพเจ้ากับโตเกียวโอลิมปิก” โดยกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขตามประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 - 27 มีนาคม 2562

 

   タイ王国大使館労働担当官事務所は日本語能力向上の促進事業としてタイ人技能実習生を対象とする日本語作文コンクールを開催いたします。テーマは「私の技能実習と東京オリンピック」以下のとおり、日本語作文を募集します。募集期間 2018年12月4日~2019年3月27日(必着)

 

ไฟล์แนบขนาด
shirase.pdf119.46 KB
oboyoshi.pdf63.17 KB
genkoyoshi.pdf41.52 KB