ญี่ปุ่นเตรียมออกวีซ่าประเภทใหม่รับแรงงานต่างชาติ เริ่ม 1 เมษายน 2019

วันที่: 
ศุกร์, มกราคม 4, 2019 (ทั้งวัน)

 ความเคลื่อนไหวการเปิดรับแรงงานต่างชาติด้วยวีซ่าประเภทเทคนิคเฉพาะทาง (技能特定) เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน 2019 

ไฟล์แนบขนาด
rivised_2019specific_technical_visa_japan.pdf227.16 KB