รายงานความเคลื่อนไหวการอนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในญี่ปุ่นด้วยวีซ่าเทคนิคเฉพาะทาง(ใหม่)

ไฟล์แนบขนาด
rivised_2019specific_technical_visa_japan.pdf227.16 KB