ขั้นตอนการขอเป็นองค์กรผู้ส่ง (Sending Organization) ตามระบบTechnical Intern Trainig Program (TITP)

 บริษัทจัดหางานท่านใดที่ไม่เคยส่งคนหางานไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน และมีความประสงค์จะส่งคนหางานไปทำงานตามระบบโครงการฝึกงานและฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น จำเป็นจะต้องขอหนังสือรับรองเป็นองค์กรผู้ส่งก่อนจึงจะสามารถส่งคนไปทำงานได้ โปรดดูรายละเอียดตามภาพประกอบ

ไฟล์แนบขนาด
0001.jpg1.31 MB