การแจ้งการเดินทางไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางด้วยตนเองครั้งแรกและRE-ENTRY

ระเบียบการแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2540

คนงานผู้ใดที่ลา(นายจ้าง)เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน หรือ ลาพักผ่อน หรือลาเพื่อไปทำกิจกรรมอื่นใดเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทยและจะกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่ง คนงานต้องแจ้งต่อกรมการจัดหางานก่อนวันเดินทางกลับมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยตนเองและไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือขอหนังสือใดๆจากสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น โดยแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานในต่างประเทศ (Re Entry) ได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกแห่ง หรือ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

"คนงาน" ตามข้างต้นหมายถึง คนงานที่เดินทางมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยตนเอง

 

ไฟล์แนบขนาด
ขั้นตอนแจ้งการเดินทาง.pdf356.85 KB
ระเบียบแจ้งการเดินทาง2540.pdf1.9 MB