สนร.ญี่ปุ่น ปฐมนิเทศผู้ฝึกงาน IM Japan

วันที่: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 12, 2019 (ทั้งวัน)

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายสายชล อกนิษฐวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การปฐมนิเทศแก่ผู้ฝึกงานด้านเทคนิค จำนวน 30 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรม IM Japan จังหวัดไซตามะ 

การฝึกอบรมของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค จะฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม IM Japan เป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากนั้น จะเข้ารับการฝึกอบรมในหน้างาน (OJT) ในสถานประกอบการต่างๆ เป็นระยะเวลาอีก 2 ปี 11 เดือน รวมเป็นระยะเวลา 3 ปีเต็มของการเข้ามาเรียนรู้หลักการทำงานและการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีต่างๆในการทำงาน

 http://s1382.photobucket.com/user/thailabour/library/20190207