มาตรการผ่อนปรนของสถานพำนักระบบใหม่ "เทคนิคพิเศษ"

วันที่: 
พุธ, เมษายน 3, 2019 (ทั้งวัน)

 เนื่องจากขณะนี้ทางการญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการจัดเตรียมระบบการรับแรงงานตามกฎหมายใหม่ จึงไม่สามารถออกวีซ่าให้กับแรงงานในระบบใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 จึงได้กำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับกลุ่มแรงงานที่กำลังฝึกงานหรือทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็น วีซ่าระบบใหม่ และวีซ่าจะหมดภายในสิ้นเดือนกันยายน 2562

ในช่วงที่ยังไม่สามารถออกวีซ่าระบบใหม่ได้ทันนั้น จะออกเป็นวีซ่าชั่วคราวระยะเวลา ๔ เดือนเป็นวีซ่าสถานะ “Designated Activities”(เทคนิคพิเศษ หรือ 特定技能) เพื่อให้มีเวลาในการยื่นขอวีซ่าตามสถานะใหม่ กลุ่มดังกล่าวได้แก่
1) ผู้มีประวัติสำเร็จการฝึกงาน 3 ปี
2) ผู้กำลังฝึกปฏิบัติงานในปีที่ 3
3) ผู้สำเร็จการฝึกงานในปีที่ 5
4) ผู้ที่กำลังทำงานก่อสร้างและต่อเรือด้วยสถานพำนัก Designated Activities ( ตามกิจกรรมที่กำหนด หรือ 特定活動) ตามมาตรการพิเศษของกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคมและการท่องเที่ยว
รายละเอียดอื่น ๆ โปรดดูตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบขนาด
eksaaraenb2.pdf101.88 KB