รับสมัครผู้เข้าทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย(หมดเขตรับสมัคร)

วันที่: 
พุธ, เมษายน 10, 2019 (ทั้งวัน)

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย   ระดับ 1 และระดับ 2 โดยจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบ ณ สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา (Thai Education & Culture Center)

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 

โปรดดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ 

ไฟล์แนบขนาด
Notice_qualification.pdf213.26 KB
Applicationform.pdf185.72 KB
Experienced_certificate.pdf42.91 KB
Map_Thaitec.pdf1.93 MB
Requirementforskilltest.pdf63.81 KB
notice_skilltest.pdf67.69 KB