การขอนำผู้ฝึกงานไทยเข้ามาฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นตามโครงการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค 外国人技能実習制度の タイ人技能実習生受け入れに必要な認証手順

ไฟล์แนบขนาด
titp-year1-3.pdf316.41 KB
titp-year4-5.pdf331.5 KB