การขอนำผู้ฝึกงานไทยเข้ามาฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นตามโครงการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค 外国人技能実習制度の タイ人技能実習生受け入れに必要な認証手順