ประกาศการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นปี 2562 日本語作文コンクールの結果発表

วันที่: 
พุธ, พฤษภาคม 15, 2019 (ทั้งวัน)

 ตามที่สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้จัดการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทย ในหัวข้อ “การฝึกงานของข้าพเจ้ากับโตเกียวโอลิมปิก” โดยประกาศรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 – 27 มีนาคม 2562 นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นได้ทำการตัดสินผู้ชนะรางวัลแล้ว โปรดดูรายชื่อตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบขนาด
winning_announce.pdf189.18 KB