สนร.ญี่ปุ่น ร่วมงานกงสุลสัญจร

วันที่: 
Sun, 2019-06-30 (ทั้งวัน)

 สำนักงานแรงงานร่วมงานกงสุลสัญจรในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดโทชิกิ