พิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่: 
จันทร์, กรกฎาคม 8, 2019 (ทั้งวัน)

  วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ฯพณฯ บ ร ร ส า ร บุน น า ค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มอบรางวัลการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ฝึกงาน ด้านเทคนิคชาวไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว จัดโดยสำนักงานแรงงาน ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริม ให้ผู้ฝึกงานพัฒนาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่น

 

ในปีนี้มีผู้ฝึกงานฯ ให้ความสนใจส่งเรียงความ จำนวน ๑๑๔ คน ซึ่งได้ผู้ชนะเลิศอันดับ ๑ คือ นางสาวอุทุมพร  ชินธุวงษ์ จาก บริษัท นิชิคาว่า บิ๊ก โอเชี่ยน รางวัลรองชนนะเลิศอันดับ ๑ คือ นายธนากร  นครศรี  จากบริษัท อิโต้ เอ็น  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ นางสาวเย็นจิตร  ลายแก้ว จากบริษัท ฮอตตะ เดงกิ ทั้งนี้ บริษัทการบินไทย จำกัด ให้การสนับสนุนตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุ่งเทพฯ – โตเกียว ๑ รางวัล สำหรับ ผู้ชนะเลิศอีกด้วย