การขอรับรองสัญญาการจ้างงาน แรงงานฝีมือ (กุ๊ก,วิศวกร,ล่าม,ผู้ฝึกสอนมวยไทย ฯลฯ) (ฉบับใหม่ ตุลาคม 2560) 日本に入国・就労するタイ人労働者の認証手順 (調理人・技術者・通訳・タイ式キックボクトレーナー等)