สนร.ญี่ปุ่นร่วมงานรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานขององค์กร IM Japan ที่จังหวัด Shizuoka

วันที่: 
Mon, 2012-07-23 (ทั้งวัน) - Sat, 2013-07-27 (ทั้งวัน)

 

 

         ด้วยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 นางฉันทนา บุญอาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางมาลี วาดะ ผู้ช่วยดำเนินการส่งเสริมด้านการจ้างงานในต่างประเทศ ได้เดินทางไปร่วมงานรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานและการดำรงชีพที่องค์กร IM Japan จัดให้แก่ผู้ฝึกงานที่ฝึกงานอยู่ในเขตจังหวัด Shizuoka ซึ่งจัดขึ้นที่ Kami Koen Sogo Center เมือง Hamamatsu จังหวัด Shizuoka ซึ่งอยู่ห่างกรุงโตเกียวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว 260 กิโลเมตร ตามคำเชิญขององค์กรผู้รับ IM Japan ซึ่งมีผู้ฝึกงานไทย และอินโดนิเชียเข้าร่วม ดังนี้
         1. งานรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานและงานดำรงชีพของผู้ฝึกงาน เป็นกิจกรรมที่องค์กรผู้รับ IM Japan จัดให้แก่ผู้ฝึกงานที่ฝึกงานอยู่ในเขตต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี โดยในปี 2555 นี้งานรณรงค์ฯในเขตจังหวัด Shizuoka มี Ms. Yukie Fujikawa ตำแหน่ง Managing Director องค์กรผู้รับ IM Japan เป็นประธาน และได้เชิญ Mr. Dwatmaji Hamomanresi ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตอินโดนิเซีย และนางฉันทนา บุญอาจ อทป. (ฝ่ายแรงงาน) สถานเอกอัครราชทูตไทยมาร่วม ให้โอวาทแก่ผู้ฝึกงานจากทั้ง 2 ชาติ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่สนร.ญี่ปุ่นจะได้เยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยกับผู้ฝึกงานไทยในวันหยุด ได้มีโอกาสรับทราบผลการฝึกงาน สภาพความเป็นอยู่ต่างๆ โดยงานดังกล่าวมีผู้ฝึกงานเข้าร่วมประมาณ 150 คน เป็นผู้ฝึกงานไทยประมาณ 50 คน
         2.งานรณรงค์ฯดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ฝึกงาน ในด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำงานและการดำรงชีพ และเน้นย้ำให้มีผู้ฝึกงานตระหนักถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ ซึ่งในปีนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจ Nishi Hamamatsu มาสาธิตให้ความรู้ความปลอดภัยการจราจร โดยเฉพาะการใช้รถจักรยานบนท้องถนน ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นมีกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมากมายที่ผู้ฝึกงานควรต้องทราบ โดยได้ขอให้ผู้ฝึกงานร่วมการสาธิตการขับขี่รถจักรยานด้วยวิธีที่ปลอดภัย ทำให้เรียกความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานได้มาก และสร้างบรรยากาศการสาธิตให้สนุกสนาน
         3.ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ฝึกงานที่ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 และ N3 และเงินรางวัลจำนวน 30,000 เยน และ 10,000 เยนตามลำดับ ในครั้งนี้มีผู้ฝึกงานไทยเข้าร่วมรับรางวัล 3 คน การมีรางวัลจูงใจจะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจผู้ฝึกงานให้ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นและสร้างความภูมิใจแก่ผู้ที่สอบผ่านด้วย
         4. อทป. (ฝ่ายแรงงาน) และนางมาลีฯได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้ฝึกงาน และพูดคุยสอบถามทุกข์สุข และย้ำให้ผู้ฝึกงานตั้งใจฝึกงานให้สำเร็จ ผู้ฝึกงานทุกคนกล่าวว่าไม่มีปัญหาใดๆในการฝึกงานและดำรงชีพ ในการไปร่วมงานครั้งนี้สนร.ญี่ปุ่นได้นำขนม หนังสือพิมพ์ไทยและวารสารไทยต่างๆไปแจกจ่ายให้กับผู้ฝึกงานด้วย