ข่าวกิจกรรม

สนร.ญี่ปุ่นร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 3, 2017 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

 ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สนร.ญี่ปุ่น ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงโตเกียว

วันที่: 
อาทิตย์, มกราคม 22, 2017 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

 22 มกราคม 2560

สนร.ญี่ปุ่นร่วมงานวันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถฯ

วันที่: 
พุธ, สิงหาคม 17, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

 10 สิงหาคม 2559

ปฐมนิเทศผู้ฝึกงานองค์กร IM Japan รุ่นที่ B27-14

วันที่: 
อังคาร, มิถุนายน 14, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

 14 มิถุนายน 2559

คณะผู้ตรวจราชการกรมตรวจนิเทศสนร.ญี่ปุ่น

วันที่: 
ศุกร์, มิถุนายน 17, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นโดยนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้รับการตรวจนิเทศงานจากคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นำโดยนายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสวรรค์ กุลชนก และผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน โดยในช่วงเช้าวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต

สนร.ญี่ปุ่น : นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าคารวะทูตศรัณย์ เจริญสุวรรณ และร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

วันที่: 
อังคาร, มิถุนายน 7, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น โดยนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าคารวะทูตศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ในโอกาสประชุม ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ซึ่งเดินทางมาร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบคัดเลือกกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่น ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

สนร.ญี่ปุ่น : นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานสัญญาบัตรตราตั้งให้แก่นาย Takayasu Miwa

วันที่: 
อังคาร, มิถุนายน 7, 2016 (ทั้งวัน)

 19 พฤษภาคม 2559

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น โดยนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานสัญญาบัตรตราตั้งให้แก่นาย Takayasu Miwa กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกย่า ที่ทำเนียบ สอท.

สนร.ญี่ปุ่น : องค์กรรับ Kokusai Rirei Cooperative Association จ.คุมาโมโตะ เข้าเยี่ยมอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

วันที่: 
อังคาร, มิถุนายน 7, 2016 (ทั้งวัน)

18 พฤษภาคม 2559

องค์กรรับ Kokusai Rirei Cooperative Association จ.คุมาโมตะ โดยนายอากิระ นาคาโนโอะ เข้าเยี่ยมอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสุชาดา ชี้เจริญ เพื่อรายงานสถานการณ์หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ จ.คุมาโมโตะเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559

สนร.ญี่ปุ่น เยี่ยมควาญช้างไทยกับนายจ้าง Ichihara Elephant Kingdom จ.Chiba

วันที่: 
อังคาร, มิถุนายน 7, 2016 (ทั้งวัน)

 16 พฤษภาคม 2559

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น โดยนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เยี่ยมควาญช้างไทย จำนวน 14 คน ซึ่งทำงานกับนายจ้าง Ichihara Elephant Kingdom จ.Chiba ควาญช้างไทยเป็นแรงงานฝีมือ มีทำหน้าที่เลี้ยงช้างและแสดงโชว์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมชาวญี่ปุ่น

 

สนร.ญี่ปุ่นจัดปฐมนิเทศให้ผู้ฝึกงาน IM Japan

วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 26, 2016 (ทั้งวัน)

12 พฤษภาคม 2559

ผู้แทนสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ได้บรรยายให้ความรู้ ข้อแนะนำ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานและอนาคต เสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม การปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา(ศีล5) เป็นต้น ในการปฐมนิเทศผู้ฝึกงานองค์กร IM Japan รุ่นที่ B27-13 จำนวน 7 คน ณ ศูนย์ Katsukabe, จ. Saitama

สนร.ญี่ปุ่นร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว

วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 19, 2016 (ทั้งวัน)

 สนร.ญี่ปุ่นร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว

สนร.ญี่ปุ่น ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสมาคมนวดไทยในญี่ปุ่น ขอเชิญชวนคนไทยเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่: 
พุธ, พฤษภาคม 11, 2016 (ทั้งวัน)

สำนักงานแรงงานประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสมาคมนวดไทยในญี่ปุ่น ขอเชิญชวนคนไทยเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หลักสูตรสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงแรงงาน (อบรม 2 – 10 กรกฎาคม 2559 และ11 - 12 กรกฎาคม 2559)

สนร.ญี่ปุ่น : ผู้แทนองค์กรรับ IVY Cooperative Association เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค

วันที่: 
พุธ, พฤษภาคม 11, 2016 (ทั้งวัน)

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2559 Mr.Masamine Fukuyama ผู้แทนองค์กรรับ IVY Cooperative Association เข้าพบนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) รายงานว่า ได้นำผู้ฝึกงานด้านเทคนิค นางสาวพรนภา แยสอ ทำงานบริษัท Roiyal Derika จังหวัดกุมมะ มาติดต่อกับแผนกกงสุลเพื่อทำหนังสือเดินทาง โดยปัจจุบันองค์กรรับผู้ฝึกงานไทย 86 คน ส่วนใหญ่ทำงานกับนายจ้างกิจการผลิตอาหารและเบเกอรี่ป้อนให้กับร้านสะดวกซื้อ องค์กรรับฯ ขอเชิญสนร.ญี่ปุ่นให้การปฐมนิเทศผู้ฝึกงานเพื่อชี้แนะแนว

สนร.ญี่ปุ่นแนะนำภารกิจ ร่วมพบปะและรับทราบภารกิจของศูนย์ให้คำปรึกษาด้านแรงงานสำหรับชาวต่างชาติ สาขาโอซากิ

วันที่: 
พฤหัสบดี, เมษายน 28, 2016 (ทั้งวัน)

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.59

องค์กร Ariake Rirei ได้เยี่ยมเยียนและนำอาหารแห้งไปมอบให้ผู้ฝึกงาน จ.คุมาโมโตะ

วันที่: 
พฤหัสบดี, เมษายน 28, 2016 (ทั้งวัน)

เมื่อวันที่14 - 15 เม.ย.59

แผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโต้

วันที่: 
ศุกร์, เมษายน 15, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

 

วันที่ 14 เมษายน 2559 เวลา 21.26 น. สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นรายงานการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในจังหวัดคุมะโมโตะ ระดับสูงสุดในมาตราวัดสั่นสะเทือนของ ญี่ปุ่น Shindo 7/ M 6.4 ริกเตอร์ มีความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ มีผู้เสียชีวิต 9 คนบาดเจ็บมากกว่า 900 ราย( ข้อมูล ณ เวลา 08.00 น วันที่ 15 เมษายน 2559)

ไม่ได้รับรายงานว่าผู้ฝึกงานที่คุมะโมโตะ (บจง 84 คน/ IMJapan 14 คน) และฟุกุโอกะ( บจง. 14 คน/ IM  3 คน (บ.แม่-ลูก 2 คน)) ได้รับผลกระทบ ทางการประกาศเตือนระวัง aftershock

สนร.ญี่ปุ่น ขอเชิญชวนคนไทย ผู้ฝึกงานเทคนิค แรงงานฝีมือฯ ทีทำงานในญี่ปุ่น สอบถาม/หารือเรื่องกงสุล และคำปรึกษาด้านแรงงาน

วันที่: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 17, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

สนร.ญี่ปุ่น ขอเชิญชวนคนไทย ผู้ฝึกงานเทคนิค แรงงานฝีมือฯ ทีทำงานในญี่ปุ่น สอบถาม/หารือเรื่องกงสุล และคำปรึกษาด้านแรงงานได้นะคะ

ตำรวจญี่ปุ่น-สถานทูตไทยหารือร่วมกันช่วยเหลือคนไทย/แรงงานไทย

วันที่: 
จันทร์, กุมภาพันธ์ 29, 2016 (ทั้งวัน)

 

26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว คณะตำรวจญี่ปุ่นจาก 9 จังหวัดที่ปฏิบัติงานล่าม ไทย-ญี่ปุ่นดูแลช่วยเหลือคนไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และรับฟังบรรยายด้านกงสุล/แรงงานในการดูแลคนไทยและแรงงานไทย รวมทั้งแลกข้อมูลความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือคนไทย/แรงงานไทยในญี่ปุ่น ต่อไป

สนร.ญี่ปุ่น ขอเชิญชวนผู้ฝึกงานชาวไทย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นฯ ของ JITCO ครั้งที่ 24

วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 12, 2016 (ทั้งวัน)

 ข่าวดีสำหรับผู้ฝึกงานชาวไทย

สนร.ญี่ปุ่น ขอเชิญชวนผู้ฝึกงานชาวไทย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นฯ ของ JITCO ครั้งที่ 24
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้แทนจาก Tokyo Metropolitan SMEs Support Center เข้าพบอทป.(ฝ่ายแรงงาน) สนร.ญี่ปุ่นเพื่อขอบคุณที่สนับสนุนการดำเนินงานฯ

วันที่: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 4, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

   

 

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมงาน JITCO New Year Cocktail Party

วันที่: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 4, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน และคณะเยี่ยมนายจ้างและผู้ฝึกงานบริษัท Bestex Co.,Ltd.

วันที่: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 3, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน และคณะ เยี่ยมคำนับและหารือกับ รมว.สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น

วันที่: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 3, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 
  
 
  
 
 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ หารือข้อราชการกับอุปทูตฯ สอท.กรุงโตเกียว

วันที่: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 3, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

 

สนร.ญี่ปุ่นร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad in Tokyo 2015

วันที่: 
ศุกร์, มกราคม 15, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

Syndicate content