ข่าวกิจกรรม

สนร.ญี่ปุ่น : องค์กรรับ Kokusai Rirei Cooperative Association จ.คุมาโมโตะ เข้าเยี่ยมอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

วันที่: 
อังคาร, มิถุนายน 7, 2016 (ทั้งวัน)

18 พฤษภาคม 2559

องค์กรรับ Kokusai Rirei Cooperative Association จ.คุมาโมตะ โดยนายอากิระ นาคาโนโอะ เข้าเยี่ยมอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสุชาดา ชี้เจริญ เพื่อรายงานสถานการณ์หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ จ.คุมาโมโตะเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559

สนร.ญี่ปุ่น เยี่ยมควาญช้างไทยกับนายจ้าง Ichihara Elephant Kingdom จ.Chiba

วันที่: 
อังคาร, มิถุนายน 7, 2016 (ทั้งวัน)

 16 พฤษภาคม 2559

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น โดยนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เยี่ยมควาญช้างไทย จำนวน 14 คน ซึ่งทำงานกับนายจ้าง Ichihara Elephant Kingdom จ.Chiba ควาญช้างไทยเป็นแรงงานฝีมือ มีทำหน้าที่เลี้ยงช้างและแสดงโชว์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมชาวญี่ปุ่น

 

สนร.ญี่ปุ่นจัดปฐมนิเทศให้ผู้ฝึกงาน IM Japan

วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 26, 2016 (ทั้งวัน)

12 พฤษภาคม 2559

ผู้แทนสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ได้บรรยายให้ความรู้ ข้อแนะนำ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานและอนาคต เสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม การปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา(ศีล5) เป็นต้น ในการปฐมนิเทศผู้ฝึกงานองค์กร IM Japan รุ่นที่ B27-13 จำนวน 7 คน ณ ศูนย์ Katsukabe, จ. Saitama

สนร.ญี่ปุ่นร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว

วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 19, 2016 (ทั้งวัน)

 สนร.ญี่ปุ่นร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว

สนร.ญี่ปุ่น ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสมาคมนวดไทยในญี่ปุ่น ขอเชิญชวนคนไทยเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่: 
พุธ, พฤษภาคม 11, 2016 (ทั้งวัน)

สำนักงานแรงงานประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสมาคมนวดไทยในญี่ปุ่น ขอเชิญชวนคนไทยเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หลักสูตรสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงแรงงาน (อบรม 2 – 10 กรกฎาคม 2559 และ11 - 12 กรกฎาคม 2559)

สนร.ญี่ปุ่น : ผู้แทนองค์กรรับ IVY Cooperative Association เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค

วันที่: 
พุธ, พฤษภาคม 11, 2016 (ทั้งวัน)

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2559 Mr.Masamine Fukuyama ผู้แทนองค์กรรับ IVY Cooperative Association เข้าพบนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) รายงานว่า ได้นำผู้ฝึกงานด้านเทคนิค นางสาวพรนภา แยสอ ทำงานบริษัท Roiyal Derika จังหวัดกุมมะ มาติดต่อกับแผนกกงสุลเพื่อทำหนังสือเดินทาง โดยปัจจุบันองค์กรรับผู้ฝึกงานไทย 86 คน ส่วนใหญ่ทำงานกับนายจ้างกิจการผลิตอาหารและเบเกอรี่ป้อนให้กับร้านสะดวกซื้อ องค์กรรับฯ ขอเชิญสนร.ญี่ปุ่นให้การปฐมนิเทศผู้ฝึกงานเพื่อชี้แนะแนว

สนร.ญี่ปุ่นแนะนำภารกิจ ร่วมพบปะและรับทราบภารกิจของศูนย์ให้คำปรึกษาด้านแรงงานสำหรับชาวต่างชาติ สาขาโอซากิ

วันที่: 
พฤหัสบดี, เมษายน 28, 2016 (ทั้งวัน)

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.59

องค์กร Ariake Rirei ได้เยี่ยมเยียนและนำอาหารแห้งไปมอบให้ผู้ฝึกงาน จ.คุมาโมโตะ

วันที่: 
พฤหัสบดี, เมษายน 28, 2016 (ทั้งวัน)

เมื่อวันที่14 - 15 เม.ย.59

แผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโต้

วันที่: 
ศุกร์, เมษายน 15, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

 

วันที่ 14 เมษายน 2559 เวลา 21.26 น. สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นรายงานการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในจังหวัดคุมะโมโตะ ระดับสูงสุดในมาตราวัดสั่นสะเทือนของ ญี่ปุ่น Shindo 7/ M 6.4 ริกเตอร์ มีความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ มีผู้เสียชีวิต 9 คนบาดเจ็บมากกว่า 900 ราย( ข้อมูล ณ เวลา 08.00 น วันที่ 15 เมษายน 2559)

ไม่ได้รับรายงานว่าผู้ฝึกงานที่คุมะโมโตะ (บจง 84 คน/ IMJapan 14 คน) และฟุกุโอกะ( บจง. 14 คน/ IM  3 คน (บ.แม่-ลูก 2 คน)) ได้รับผลกระทบ ทางการประกาศเตือนระวัง aftershock

สนร.ญี่ปุ่น ขอเชิญชวนคนไทย ผู้ฝึกงานเทคนิค แรงงานฝีมือฯ ทีทำงานในญี่ปุ่น สอบถาม/หารือเรื่องกงสุล และคำปรึกษาด้านแรงงาน

วันที่: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 17, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

สนร.ญี่ปุ่น ขอเชิญชวนคนไทย ผู้ฝึกงานเทคนิค แรงงานฝีมือฯ ทีทำงานในญี่ปุ่น สอบถาม/หารือเรื่องกงสุล และคำปรึกษาด้านแรงงานได้นะคะ

ตำรวจญี่ปุ่น-สถานทูตไทยหารือร่วมกันช่วยเหลือคนไทย/แรงงานไทย

วันที่: 
จันทร์, กุมภาพันธ์ 29, 2016 (ทั้งวัน)

 

26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว คณะตำรวจญี่ปุ่นจาก 9 จังหวัดที่ปฏิบัติงานล่าม ไทย-ญี่ปุ่นดูแลช่วยเหลือคนไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และรับฟังบรรยายด้านกงสุล/แรงงานในการดูแลคนไทยและแรงงานไทย รวมทั้งแลกข้อมูลความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือคนไทย/แรงงานไทยในญี่ปุ่น ต่อไป

สนร.ญี่ปุ่น ขอเชิญชวนผู้ฝึกงานชาวไทย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นฯ ของ JITCO ครั้งที่ 24

วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 12, 2016 (ทั้งวัน)

 ข่าวดีสำหรับผู้ฝึกงานชาวไทย

สนร.ญี่ปุ่น ขอเชิญชวนผู้ฝึกงานชาวไทย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นฯ ของ JITCO ครั้งที่ 24
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้แทนจาก Tokyo Metropolitan SMEs Support Center เข้าพบอทป.(ฝ่ายแรงงาน) สนร.ญี่ปุ่นเพื่อขอบคุณที่สนับสนุนการดำเนินงานฯ

วันที่: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 4, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

   

 

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมงาน JITCO New Year Cocktail Party

วันที่: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 4, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน และคณะเยี่ยมนายจ้างและผู้ฝึกงานบริษัท Bestex Co.,Ltd.

วันที่: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 3, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน และคณะ เยี่ยมคำนับและหารือกับ รมว.สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น

วันที่: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 3, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 
  
 
  
 
 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ หารือข้อราชการกับอุปทูตฯ สอท.กรุงโตเกียว

วันที่: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 3, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

 

สนร.ญี่ปุ่นร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad in Tokyo 2015

วันที่: 
ศุกร์, มกราคม 15, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

สนร.ญี่ปุ่นประชุมร่วมกับสมาคมนวดไทยในญี่ปุ่น

วันที่: 
ศุกร์, มกราคม 15, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 
            
 
 
 
 

สนร.ญี่ปุ่นหารือกับนายจ้าง/องค์กรรับ

วันที่: 
พฤหัสบดี, มกราคม 14, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

 

สนร.ญี่ปุ่นหารือกับนายจ้าง/องค์กรรับ  ดังนี้

สนร.ญี่ปุ่นร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่: 
พฤหัสบดี, มกราคม 14, 2016 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ญี่ปุ่นตรวจเยี่ยมผู้ฝึกงาน/แรงงาน จ.นากาโนะ

วันที่: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 10, 2015 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

  วันที่  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ฝึกงาน/แรงงานฝีมือที่จังหวัดนากาโนะ พบองค์กรผู้รับ ๒ แห่ง นายจ้าง ๑ ราย และผู้ฝึกงาน/แรงงานไทย ๒ คน รายละเอียด ดังนี้

นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ญี่ปุ่นตรวจเยี่ยมผู้ฝึกงาน/แรงงาน จ.กิฟุ

วันที่: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 10, 2015 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

สนร.ญี่ปุ่นหารือกับนายจ้าง/องค์กรผู้รับผู้ฝึกงาน

วันที่: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 10, 2015 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

สนร.ญี่ปุ่นหารือกับนายจ้าง/องค์กรผู้รับผู้ฝึกงาน ดังนี้

 ๑. Mr. Le Duc Doan องค์กร Fuji (๖ พ.ย.๕๘)

 

๒.บริษัทจัดหางานนอร์ทอีสท์ โอเวอร์ซี จำกัด (๑๘ พ.ย.๕๘)

Syndicate content