Skip to main content

หน้าหลัก

แบนเนอร์ สไลด์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นา...

จำนวนการเข้าชม 157 ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่01 พ.ค. 2567

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ...

จำนวนการเข้าชม 184 ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่24 เม.ย. 2567

คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้มีมติในส่วนท...

จำนวนการเข้าชม 315 ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่22 เม.ย. 2567
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวสำคัญด้านแรงงานภายในประเทศ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP