Skip to main content

หน้าหลัก

แบนเนอร์ สไลด์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนร.ญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมชมงาน 4t...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่16 ต.ค. 2564

สนร.ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับองค์กร I...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่13 ต.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์ แผ่นดินไหวขนาดแม็กน...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่08 ต.ค. 2564
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นให้การต้อนรับผู้แทน JTBF

จำนวนการเข้าชม 106 ครั้ง เผยแพร่โดย 6 ต.ค. 2564

สนร.ญี่ปุ่น เข้าร่วมปฏิบัติการกงสุลสัญจร จ.โทจิกิ

จำนวนการเข้าชม 108 ครั้ง เผยแพร่โดย 2 ก.ค. 2564
ประกาศ

ประกาศ

ข่าวสำคัญด้านแรงงานภายในประเทศ

TOP