Skip to main content

หน้าหลัก

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น Smart T...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่15 ก.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกกองทุนเพ...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่14 ก.ย. 2564

ประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉิน จนถึงว...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่11 ก.ย. 2564
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สนร.ญี่ปุ่น เข้าร่วมปฏิบัติการกงสุลสัญจร จ.โทจิกิ

จำนวนการเข้าชม 81 ครั้ง เผยแพร่โดย 2 ก.ค. 2564
ประกาศ

ประกาศ

ข่าวสำคัญด้านแรงงานภายในประเทศ

TOP