Skip to main content

หน้าหลัก

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความคืบหน้าการทดสอบภาษาญี่ปุ่นและ...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่19 ก.พ. 2563

การป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่17 ก.พ. 2563

ประกาศแจ้งเตือนการนำเข้าเนื้อสัตว...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่14 ก.พ. 2563
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ปลัดกระทรวงเข้าเยี่ยมผู้ฝึกงานไทยที่บริษัท Kanemi จ.ชิบะ

จำนวนการเข้าชม 16 ครั้ง เผยแพร่โดย 5 ก.พ. 2563
ประกาศ

ประกาศ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP