Skip to main content

หน้าหลัก

แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สำนักงานแรงงานประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสมาคมนวดไทยในญี่ปุ่น ขอเชิญชวนคนไทยเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หลักสูตรสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงแรงงาน (อบรม 2 – 10 กรกฎาคม 2559 และ11 – 12 กรกฎาคม 2559)

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์thai_spa_application_forms_0.pdf

ขนาด : 247.2 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 12 พ.ค. 2559

368
TOP