Skip to main content

หน้าหลัก

ญี่ปุ่นเตรียมออกวีซ่าประเภทใหม่รับแรงงานต่างชาติ เริ่ม 1 เมษายน 2019

ความเคลื่อนไหวการเปิดรับแรงงานต่างชาติด้วยวีซ่าประเภทเทคนิคเฉพาะทาง (技能特定) เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน 2019

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์rivised_2019specific_technical_visa_japan.pdf

ขนาด : 227.16 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 4 ม.ค. 2562

290
TOP