Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นปี 2562 日本語作文コンクールの結果発表

          ตามที่สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้จัดการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทย ในหัวข้อ “การฝึกงานของข้าพเจ้ากับโตเกียวโอลิมปิก” โดยประกาศรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 – 27 มีนาคม 2562 นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นได้ทำการตัดสินผู้ชนะรางวัลแล้ว โปรดดูรายชื่อตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์winning_announce_9.pdf

ขนาด : 189.18 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 พ.ค. 2562

425
TOP