Skip to main content

หน้าหลัก

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นขอประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ดังนี้
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง สำหรับแรงงานที่ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ กับกรมการจัดหางาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแรงงานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศและแรงงานทั่วไปในภาคการท่องเที่ยว
📍อบรมวันที่ 18-19 , 25-26 มิถุนายน และ 2 กรกฏาคม 2565 ( เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ )
เวลา 09.00-16.00 น. (5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง)
สถานที่ฝึก: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (ภายในวัดธาตุทอง) ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
📍โดยผู้สมัครเข้าอบรมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ
2. เป็นผู้ที่ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศกับกรมการจัดหางาน
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และสามารถเข้าฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
📍สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://shorturl.asia/5wnRp
หรือแสกน QR-Code ตามประกาศ
สอบถามเพิ่มเติม 📞 02-3924792 ต่อ 102 – 103 หรือ 02-3900265
**เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับผู้ลงทะเบียนในภายหลัง
📍ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 500 บาท
ชำระด้วยตนเองที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13 มิถุนายน 2565
*จะมีการโทรแจ้งรายละเอียดอีกครั้งก่อนวันชำระเงิน สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์/สมัครทัน
❗️ เปิดฝึกอบรม เมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน ( 20 คน )
📍เมื่อผ่านการฝึก จะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/photo?fbid=371080371714074&set=a.304000535088725

74
TOP