Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นพบหารือขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นกับนายจ้างบริษัท Kawashimo Kiko Co., Ltd.

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาววงศ์วรรณ ม่วงสวนขวัญ ล่าม เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ นครโอซากา เพื่อหารือขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นกับนายจ้างบริษัท Kawashimo Kiko Co., Ltd. และตรวจเยี่ยมผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและแรงงานไทยในความรับผิดชอบของบริษัทฯ จำนวน 10 ราย
 
สำนักงานใหญ่ของบริษัท Kawashimo Kiko Co., Ltd. ตั้งอยู่ที่เมืองเนะยากาวะ (Neyagawa City) ทางตอนเหนือของนครโอซากา บริษัท Kawashimo Kiko Co., Ltd. ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) โดยในปี ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517) บริษัท Kawashimo Kiko Co., Ltd. ได้เริ่มทำธุรกิจกับบริษัท JTEKT Corporation และเริ่มผลิตชิ้นส่วนพวงมาลัยรถยนต์ และในปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ได้ก่อตั้งบริษัท TPP Co., Ltd. (THAI PRECISION PRODUCTS CO.,LTD) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับอีก 2 บริษัท คือ บริษัท Nippon Steel Press Products Co., Ltd. และบริษัท Toyota Tsusho Co., Ltd. และเริ่มผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิดเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน ได้แก่ ชิ้นส่วนที่บังคับการเลี้ยว การหยุด และการเคลื่อนที่ของรถยนต์ เช่น อุปกรณ์ต่อพ่วงระหว่างพวงมาลัยกับเพลาล้อรถยนต์ และเบรครถบรรทุก
 
นางสาวสดุดีฯ ได้หารือขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นและแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อมูลด้านแรงงานกับนายจ้าง Mr. KAWASHITA Hidetaka ตำแหน่ง Representative Director บริษัท Kawashimo Kiko Co., Ltd. ทราบว่า ปัจจุบันบริษัท Kawashimo Kiko Co., Ltd. รับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะเฉพาะไทยแล้ว 6 รุ่น รวม 17 ราย (เริ่มรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคไทยครั้งแรกในปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)) ปัจจุบันมีผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะเฉพาะไทยในความรับผิดชอบที่ยังฝึกปฏิบัติงาน/ทำงานกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 10 ราย และหลังจากผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคฝึกงานครบ 3 ปีแล้ว ได้รับเข้าทำงานกับบริษัท TPP Co., Ltd. ในประเทศไทยแล้ว 2 ราย (ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคที่บริษัทรับรุ่นแรก) และขณะนี้บริษัท Kawashimo Kiko Co., Ltd. อยู่ระหว่างการพิจารณารับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะเฉพาะไทยเพิ่มเติม เนื่องจากมีออเดอร์งานเพิ่มขึ้นและแนวโน้มผลประกอบการธุรกิจเป็นในทิศทางบวก
 
ในการนี้ นางสาวสดุดีฯ ได้กล่าวขอบคุณนายจ้างที่ให้การต้อนรับและเปิดโอกาสให้เข้าพบหารือ พร้อมตรวจเยี่ยมผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานไทยในความรับผิดชอบ รวมถึงให้การดูแลผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานไทยเป็นอย่างดี รวมทั้งแจ้งว่าสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นยินดีที่จะอำนวยความสะดวกในการรับ-ส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานไทยมาทำงานกับนายจ้างในประเทศญี่ปุ่นในอนาคตต่อไป
 
นอกจากนี้ นางสาวสดุดีฯ พบปะพูดคุยกับตัวแทนผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานไทยที่ทำงานกับนายจ้างบริษัท Kawashimo Kiko Co., Ltd. ซึ่งมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายท้องถิ่น รวมทั้งได้มอบข้าวสาร คู่มือแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น นามบัตร/ช่องทางติดต่อสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น และให้โอวาทแก่ตัวแทนผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานไทย ให้รักษาสุขภาพ ขยันตั้งใจทำงาน เก็บออมเงิน และฝึกภาษาญี่ปุ่นอยู่สม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ในการทำงานและดำรงชีวิตในญี่ปุ่นต่อไป รวมทั้งได้ฝากนายจ้างช่วยกำชับเรื่องการฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานไทย และได้ตักเตือนผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานไทยเรื่องการส่งเสียงดังในบริเวณหอพัก ซึ่งรบกวนคนท้องถิ่นที่พักอาศัยบริเวณรอบ
 
อย่างไรก็ตาม ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานไทยแจ้งว่า ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเลี่ยน (ค่าเงินเยนที่อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง) ทำให้การส่งเงินกลับบ้านที่ต้องอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท ได้มูลค่าน้อยลง ประกอบกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนางสาวสดุดีฯ ได้ให้กำลังใจกับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานไทย ขอให้ตั้งใจทำงาน เรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าในอนาคตเศรษฐกิจญี่ปุ่นและสถานการณ์ค่าเงินเยนน่าจะดีขึ้น

385
TOP