Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงาน Networking Reception “Introducing Thai Brands in Japan” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 – 17.30 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวเยาวพา ประกายเกียรติ ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ) เข้าร่วมงาน Networking Reception “Introducing Thai Brands in Japan” ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
 
งาน Networking Reception “Introducing Thai Brands in Japan” จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนของทั้งไทยและญี่ปุ่น โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธาน และผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่นและไทยในสาขาต่าง ๆ เช่น พลังงาน การเงิน การโรงแรม ร้านอาหาร สปาเพื่อสุขภาพและความงาม เป็นต้น
 
ในงานดังกล่าว นางสาวสดุดีฯ ได้กระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและขยายตลาดการจ้างแรงงานไทยกับผู้แทนหน่วยงานเอกชนของญี่ปุ่น ซึ่งแสดงความสนใจและต้องการแรงงานไทย เช่น ผู้นำเข้าสินค้าสมุนไพรไทย Patawe และ Harnn และร้านอาหารไทยแก้วใจ นอกจากนี้ ยังได้แนะนำตัวและหารือกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ เช่น JETRO โรงแรมดุสิตธานี JMA, Banpu Japan K.K. C.P. Group เป็นต้น

14049
TOP