Skip to main content

หน้าหลัก

คำปราถนาดีเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 63

หัวหน้าสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นขอส่งความปรารถนาดีให้พี่น้องแรงงานไทยในญี่ปุ่น เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พค 63


97
TOP