Skip to main content

หน้าหลัก

อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล หลังจากเสร็จพิธีฯ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการตกแต่งต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตฯ


245
TOP