Skip to main content

หน้าหลัก

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดของประเทศ ประจำปี 2019 มีผลบังคับใช้ เดือนตุลาคม 2018

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายงานการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัด ประจำปี 2562 ของประเทศญี่ปุ่น ตาม
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ 
https://pc.saiteichingin.info/ ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ โดยจะ
มีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์khaacchaangkhantampii2561.pdf

ขนาด : 139.45 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 4 ก.ย. 2561

331
TOP